Nabízíme

Nabízíme komplexní dodávku obytných a občanských staveb, od drobných stavebních prací až po realizaci staveb na klíč.

Nabízíme komplexní služby ve všech fázích projektové činnosti a to od individuálních konzultací, vypracování studií až po dopracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, případně následné realizační dokumentace.

Nabízíme kompletní výkon investorsko inženýrské činnosti při přípravě a realizaci staveb.

Nabízíme Vám kompletní služby v oblasti zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.